Marathi

प्रभू श्रीरामाचा मृत्यू कसा झाला?

रामाचे पृथ्वीवरील कार्य संपत आले होते आणि पुन्हा वैकुंठास जाण्याचा काळ जवळ येत होता पण रामचा मृत्यू होत नव्हता कारण हनुमान यमदेवाला रामाचे प्राण घेऊ देत नव्हता. तेव्हा एके दिवशी शरयू नदीच्या काठी विहार असताना प्रभू रामांनी आपलया हातातील अंगठी जमिनीवर पडली ती एका फटीत गेली. तेव्हा हनुमानाला ती अंगठी शोधून आणण्याचा आदेश दिला क्षणाचाही विचार न करता हनुमान ती अंगठी आणण्यास गेला आणि त्यावेळी प्रभू श्री रामाने शरयू नदीत जलसमाधी घेत आपल्या विष्णू अवताराचे सर्वाना दर्शन देऊन ते वैकुंठास परत गेले.

जेव्हा हनुमान ती अंगठी शोधण्यासाठी त्या फटीत गेला तेव्हा तो सरळ पाताळात पोचला तिथे त्याला नागराज वासुकी ने येण्याचे प्रयोजन विचारले तेव्हा हनुमानाने प्रभू श्री रामाची अंगठी शोधण्यासाठी आलो आहे. वासुकीने समोर असलेल्या एका अंगठ्याच्या ढिगाकडे बोट दाखवले जेव्हा हनुमान तिथे अंगठी शोधन्यासाठी गेला तेव्हा त्याला सगळ्या अंगठ्या सारख्याच दिसत होत्या.जी अंगठी उचलली ती रामचीच होती.

तेव्हा वासुकीने सांगितले कि ह्या सगळ्या अंगठ्या प्रभू श्री रामच्याच आहेत. हे चार युग म्हणजे एक चक्र आहे आणि दुसऱ्या युगामध्ये म्हणजेच त्रेता युगामध्ये विष्णू राम अवतार घेऊन जन्माला येतात आणि जेव्हा रामचा मृत्यू जवळ तेव्हा ते त्यांची अंगठी इथे फेकतात आणि ती अंगठी शोधण्यासाठी एक माकड येत आणि मी त्याला हीच गोष्ट पुन्हा सांगतो त्या वेळी विष्णू पृथ्वीवरील आपल्या रामअवताराचे कार्य संपवून वैकुंठास परत जातात. तेव्हा हनुमानाला समजते प्रभू शिराम आपल्याला मुद्दाम अंगठी आणायला पाठवतात.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker